ของฝากขึ้นชื่อ , จังหวัดนครศรีธรรมราช

เครื่องจักสานพนัสนิคม

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีชื่อเสียงในเรื่องการจักสานไม้ไผ่มาเนิ่นนาน การจักสานที่ทำขึ้นมากในสมัยก่อนมักเป็นการจักสานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช...

ผลไม้ดินปั้น

ผลิตที่บ้านหนองพรหม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเริก ตามเส้นทางสายพนัสนิคม-เกาะโพธิ์ (ทางหลวงหมายเลข 3246) ประมาณ 10 กิโลเมตร มีการปั้นดินเหนียวเป็นผลไม้ต่าง ๆ ข...

ผลิตภัณฑ์จากหิน

ครกหินอ่างศิลา เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศตำบลอ่างศิลา ประกอบด้วยหินอัด เป็นประเภทหินแกรนิต และหินทราย หินแกรนิตที่พบแทรกตัวขึ้นมาสลับระหว่างหินชัน ซึ่ง...

ของฝาก ของที่ระลึก

เครื่องจักสานพนัสนิคม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบสานต่อจากบรรพบุรุษชาวลาว มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในความประณีต โดยเฉพาะของพื้นบ้าน คือ กระจาดและฝาชี แหล่...

ตลาดหนองมน

ตลาดหนองมน เป็นแหล่งขายของฝากที่มีทั้งอาหารทะเลสดและอาหารอาหารแปรรูปต่างมากมายใว้ให้เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของตลาดหนองมน ตลาดหนองมนอยู่ห่างจากทางแยก...

อาหารท้องถิ่น

ถ้าจะกล่าวถึงของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรีคงจะมีมากมายหาคณานับ แต่หากจะเลือกกล่าวเฉพาะสินค้าที่เป็นที่นิยม และหาซื้อได้ทั่วไปตามแหล่งของฝากทั่วจัง...


จำนวน 6 ของฝากขึ้นชื่อ : 1
Copy Right bandonvisitorsguide.com 2010